Регулярні вирази: що це, як скласти, навіщо використовувати

Я не знаю людини зі сфери інтернет-маркетингу, яка в своїй роботі жодного разу не зустрічалася з регулярними виразами. (Ви знаєте? Тегніть її, будь ласка, в коментарях). Онлайн-маркетинг і базові знання про регулярки ходять поруч — без останніх дуже багато операцій доведеться виконувати вручну, замість того, щоб написати простий регулярний вираз вигляду ^[a-z].*-\/[0-9]\.html$|^[A-Z][0-9].*\.php$ й виконати завдання за декілька хвилин.

Про страх перед регулярними виразами. Мем

Вас налякав вигляд вираження? Це нормальна перша реакція, якщо ви не в темі. Як і в усьому, тут треба розібратися, зрозуміти логіку і результат не змусить довго чекати — ви зможете оперативно працювати з текстами, url-адресами й іншими даними. А оскільки автоматизація — наше все, я пишу цю статті і сподіваюся, що вона допоможе самостійно складати прості регулярні вирази, які ви будете використовувати в задачах з оптимізації сайту або запуску контекстної реклами.

Що таке регулярні вирази?

Це формальна мова пошуку і маніпуляцій з підрядками в тексті. У ньому використовується рядок-зразок із символів і метасимволов, що задає правило пошуку.

Основи синтаксису

Перша група символів — це шукані букви або цифри, які позначають самі себе.

Друга група — це спецсимволи, які вказують деяку дію або впливають на інші частини регулярного виразу, повторюючи і/або змінюючи їх значення.

Спеціальний символ
Значення
.
Задає один довільний символ
[]
Замінює символ з квадратних дужок
Задає один символ, якого не повинно бути в дужках
[^]
Задає один символ, який не міститься в квадратних дужках
^
Позначає початок послідовності
$
Позначає закінчення рядка
*
Позначає довільне число повторень одного символу
?
Позначає строго одне повторення символу
+
Позначає один символ, який повторюється кілька разів
|
Логічне АБО. Або вираз до, або вираз після символу
\
Екранування. Для використання метасимволов як звичайних
( )
Групує символи всередині
{ }
Вказується число повторень попереднього символу
Примітка. Деякі елементи — це спеціальні метасимволи, які самі собі не відповідають. Якщо потрібно знайти символ, забравши його надздібності, можна його екранувати . Таким чином ви покажете, що даний символ означає самого себе. Детальніше про це далі.

Регулярний вираз може складатися тільки з простих символів, наприклад «Привіт», або тільки з спецсимволов – ^\D.*. Але більш зрозумілим і ефективним варіантом є мікс обох груп символів – ^Привіт, \.*$.

Давайте розберемося з можливостями спецсимволів. Для зручності розіб’ємо їх на категорії:

 • символьні класи — \d \w \s и .;
 • символ екранування — \;
 • якоря — ^ и $;
 • квантіфікатори — * + ? и {n};
 • оператор АБО — |;
 • дужки — () [] и {};
 1. Символьні класи — \d \w \s и

  Для пошуку інформації достатньо скористатися рядком введення, ввести необхідний текст і натиснути кнопку «Знайти». Але іноді потрібно знайти номери телефонів, не одну адресу електронної пошти і тд. В цьому випадку простим введенням в рядок пошуку не обійтися.

  Тут на допомогу приходять символьні класи, що дозволяють «перетворити» ряд простих символів в коротку команду. Це дуже зручно, якщо стоїть завдання знайти рядки, які містять будь-яку цифру або тільки букви, або не порожні, які іноді теж потрібні.

  Ось основні символьні класи:

  • \d — відповідає одному символу, який є цифрою, еквівалент класу [0-9];
  • \w — відповідає слову (може складатися з букв, цифр і підкреслення), еквівалент [a-zA-Z0-9_];
  • \s — відповідає символу пробілу (включаючи табуляцію і переривання рядка), еквівалент [ \t\n\r\f\v];
  • . — відповідає будь-якому символу;
  • У операторів \d, \w и \s також є заперечення ― \D, \W и \S відповідно.

  Наприклад, оператор \D буде шукати відповідні протилежні \d, тобто символи, які не є цифрами.

 2. Символ екранування — \

  Давайте звернемо увагу на символ зворотного слеша – \. Ми вже знаємо, що він використовується для позначення класів символів. Крім цього, зворотний слеш володіє ще однією важливою здатністю — він відключає дію інших спецсимволів, якщо нам потрібно передати їх значення буквально.

  Припустимо, ми хочемо знайти крапку. Не «будь-який символ», а саме крапку. Щоб використовувати спеціальний символ як звичайний, необхідно додати перед ним зворотну косу риску. Це називається«екранування символу».

 3. Якоря

  Часто виникає необхідність знайти рядки, які починаються або закінчуються конкретним символом, словом або цифрою. Наприклад, щоб знайти URL-адреси, які починаються на start, досить ввести ^start у пошуковий рядок, а закінчуються на end — просто додати символ долара в кінці — end$. Дуже просто.

  ^ (символ каретки) — представляє початок рядка;

  $ (символ доллара) — представляє кінець рядка.

  Ці дві позиції в рядку називаються якорями, оскільки вони дозволяють нам прив’язати шаблон регулярного виразу до конкретної крапки в рядку.

  \A і \Z, що позначають початок і кінець тексту, відповідно.
 4. Квантіфікатори — * + ? и {n}

  Коли з’являється необхідність вказати кількість повторень якогось символу, наприклад, у разі перевірки номера телефону, номера банківської картки та в багатьох інших випадках, де присутнє повторення символів, у гру вступають квантіфікатори.

  Квантифікатори — це вказівка ​​кількості повторень символів.

  * (зірочка) — означає 0 або більшу кількість повторень.

  + (плюс) — означає одне або більшу кількість повторень. Щоб рядок відповідав регулярному виразу, має бути хоча б одне повторення зазначеного символу (в цьому відмінність від попереднього квантіфікатора).

  ? (знак питання) — означає 0 або одне повторення. Тобто або одне повторення, або жодного.

  Коли виникає необхідність вказати конкретну кількість або інтервал повторень, його можна вказати всередині фігурних дужок, відразу ж після символу, який потрібно повторювати.Є 3 варіанти:

  {n} — конкретна кількість — n-повторень.
  {min,} – мінімальна кількість повторень і до нескінченності.
  {min,max} — інтервал кількостей повторень.

  Ці символи значно скорочують регулярні вирази. Наприклад, при перевірці номера банківської картки. Ми знаємо, що такий номер складається рівно з 16 цифр. Тому в регулярному виразі нам потрібно вказати цю конкретну кількість цифр. А щоб не писати 16 раз поспіль символ класу ‘ \d ‘, ось так:

  var reg = /^\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d\d$/;

  Ми можемо скористатися квантіфікатором повторень і написати регулярний вираз таким чином:

  var reg = /^\d{16}$/;

 5. Оператор АБО — |

  Щоб перевірити, чи задовольняє рядок хоча б один з шаблонів, можна скористатися оператором АБО, який записується за допомогою символу |.

  Так, під шаблон «Привіт|Здоровенькі були» потрапляють рядки «Привіт» або «Здоровенькі були» відповідно. Особливо зручно використовувати перерахування всередині дужкових груп. Так, наприклад (?:a|b|c|d) повністью еквівалентно [abcd] (у даному випадку другий варіант кращий через продуктивність і читання).

 6. Дужки — () [] и {}

  Регулярні вирази пропонують нам три види дужок:

  • звичайні дужки — ();
  • квадратні дужки — [];
  • фігурні дужки — {}.

  Звичайні круглі дужки. Головне, що потрібно про них знати, — вони дуже ефективно працюють з оператором АБО виконуючи функцію угруповання.

  Візьмемо простий приклад, необхідно знайти рядок з похвалою «Молодець». Начебто все просто: пропишемо це слово цілком як шаблон і справ. Але насправді все не так — слово «Молодець» може зустрічатися інакше, наприклад, «Молодчага» (із закінченням -чага замість -ець). Чим не похвала? Відповідно, в регулярному виразі необхідно вказати альтернативу — ець|чага.

  Спробуємо:

  Молодець|чага

  Такий запит знайде нам «Молодець» або «чага»

  Трохи не те. Вся річ у тому, що символ альтернативи | бере в якості варіантів все, що знаходиться ліворуч і праворуч від нього. Як же нам вказати, що необхідно узяти тільки по одній букві праворуч і ліворуч? Ось тут на допомогу приходять круглі дужки, які виконають необхідне угрупування.

  Молод(ець|чага)

  Ось тепер все добре. Крім того цей вид дужок дозволяє запам’ятовувати знайдене. Оскільки таких груп може бути декілька, вони нумеруються; в даному випадку частина буде доступна в змінній під номером один — $1.

  $1 = (ець|чага)

  З круглими дужками розібралися. Переходимо до квадратних. Коли ми розглядали символьні класи, поряд з кожним шаблоном типу d одному символу-ціфрі відповідає еквівалент формату — [0-9], що логічно означає те ж саме. Але, зрозуміло, варіант зі слешем зручніше і запам’ятовується легше, ніж наприклад [ \t\n\r\f\v] – символ пробілу — легше записати так — \s.

  Іноді необхідно створити свій власний користувальницький клас . Це можливо завдяки квадратним дужках і переліком всіляких символів, які можуть зустрітися. Припустимо, різні закінчення слова Вода – Вод [аеиу] або відповідність різним відмінками.

  Квадратні дужки також можуть зустрічатися зі знаком ^ одразу після відкриваючої дужки. Такий дует виконує «негативну» функцію. Тобто під час запиту [^Молодець] знайдуться далеко не хвалебні рядки. Так працює і з символьними класами, наприклад [^0-9], буде шукати відповідності протилежні, тобто все, що не відповідає цифрам в дужках.

  Ну і наостанок згадаємо про функції фігурних дужок — {}. Їх використовують за необхідності вказати кількість повторень символу, що стоїть перед дужками. Ми детально це розглядали в розділі квантіфікатори.

  Метасимвол АБО в квадратних дужках не працює.

Прапори

Ми вивчили достатню кількість спеціальних символів і навчилися будувати регулярні вирази, але забули про фундаментальну концепції — прапори.

Прапори — це додаткові надбудови для шаблону регулярного виразу, які розширюють їх функції. Прапори вказуються після регулярного виразу (порядок прапорів значення не має).

Примітка. Якщо хочете скористатися прапором, виділіть регулярний вираз двома слешами /.

Розглянемо основні прапори в регулярних виразах:

 1. g (global) ― не повертає результат після першого збігу, а продовжує пошук з кінця попереднього збігу.
 2. m (multi line) ― з таким прапором, оператори ^ і $ викличуть збіг на початку і кінці рядка введення (line), замість рядка цілком (string).
 3. i (insensitive) ― робить вираз регістронезалежним (наприклад, /aBc/i відповідає AbC).

Якщо з останнім прапором все більш-менш зрозуміло, то перші два давайте розглянемо на прикладі.

Припустимо, у нас є рядок типу:

1‑е місце: № 7 ― Тінкі-Вінкі.
2‑е місце: № 13 ― Лала.
3‑е місце: № 4 ― По.

І нам потрібно знайти:

 1. Всі цифри

  Шаблон \d, за замовчуванням, видасть нам перший збіг, тобто «1». Щоб знайти всі присутні в тексті цифри необхідно підключити прапор глобального пошуку — /\d/g, який видасть нам всі збіги.

 2. Тільки цифри на початку рядка

  Додати якір початку рядка буде недостатньо. Шаблон ^\d видасть тільки «1», глобальний прапор тут не допоможе. И це не помилка. Чому так? Тому що, початок рядка в нашому прикладі дійсний тільки перед одиницею, а кінець, відповідно, — в самому кінці рядка:

  ^1–е место: № 7 ― Тінки-Вінки
  2‑е место: № 13 ― Лала
  3‑е место: № 4 ― По$

  Щоб вважати кожне перенесення рядка на нову лінію «початком», потрібно скористатися прапором многострокового режиму m: шаблону /^\d/gm відповідатимуть «1», «2» и «3», адже рядок такий шаблон буде бачити так:

  ^1е место: № 7 ― Тинки-Винки$
  ^2е место: № 13 ― Лала$
  ^3е место: № 4 ― По$

  Аналогічно, можна шукати символи з кінця рядка і ліній.

  В сервісах, якими ми користуємося, за замовчуванням виконується глобальний пошук без урахування регістру, тому з прапорами будемо зустрічатися не часто. Щоб детально ознайомитися з їх функціями, пропонуємо познайомитися з прикладом на Regex101.

Застосування на практиці

Прилад №1

На сайті є 2 thank you page:

 • https://inweb.ua/thank-you-page/
 • https://inweb.ua/order-success/

Нам потрібно враховувати їх відвідування, як виконання однієї мети в Google Analytics. Для цього вибираємо в GA мету відвідання сторінки і вказуємо регулярний вираз:
thank-you-page|order-success

Приклад №2

Ми впровадили новий дизайн картки товару і хочемо дізнатися, як це вплинуло на кількість трафіку. Таких сторінок кілька та їх url-адреси відрізняються тільки цифрою в кінці:
https://inweb.ua/category-34/best-iphone-ever4

Подивитись, як змінівся трафік на сторінці товарів, ми можемо за сторінкою входу в Google Analytics, вікористовуючі прості регулярні вирази:

[0-9]$

А якщо ми хочемо виділити все url-адреси товарів в таблиці — краще використовувати:

.*[0-9]$

Приклад №3

Є перелік url-адрес з відносними посиланнями, наприклад:>
/category/tovar/
/contacts/

Завдання: зробити абсолютно всі url-адреси абсолютними з доменом https://inweb.ua/

За допомогою регулярного виразу ^\/ ми можемо виділити перший слеш в рядку і здійснити глобальну заміну на потрібний нам домен.

Приклад №4

Припустимо, є документ з 50 000 рядків, серед них є порожні, які потрібно видалити. Для вирішення завдання можна виділити порожні рядки за допомогою ^ \ s * $ і здійснити заміну.

Приклад №5

Є 50 000 номерів телефонів, в 1% з них містять більше інформації, яку потрібно прибрати, наприклад:

 • +380001234567 факс
 • +380001234567 – Валера
 • +380001234567(Бухгалтерия)
 • +380001234567 Юра Колокол

Формат, який нам потрібен, виглядає так: +380001234567.

За допомогою регулярного виразу (-.*|\(.*|.[A-z].*|[А-я].*) виокремлюємо всі варіанти додаткової інформації, яку потрібно видалити та замінити.

Приклад №6

У документі з текстом є подвійні та потрійні пробіли, наприклад:

Ми збираємо інформацію, коли ви входите на сайт, заходите на свій аккаунт і / або виходите зі свого облікового запису. Інформація включає ваше ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону. Крім того, ми автоматично реєструємо ваш комп’ютер і браузер, що включають IP, ПО і Апаратні дані, а також адресу запитуваної сторінки.

Для того щоб їх прибрати використовуємо регулярний вираз \s{2,} і замінюємо на один пробіл.

Юля Заліховська

Керівник відділу продажів

Дізнайтеся про рекламу для вашого бізнесу!

Задайте Юлі питання про просування сайту в інтернеті.

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтеся з політикою конфіденційності

Довідкові матеріали по темі

 1. Зручний сервіс для перевірки працездатності регулярних виразів.
 2. Шпаргалка за регулярними виразами.
 3. Як новачкові розібратися в регулярних виразах.
 4. Регулярні вирази в notepad ++ пошук і заміна в тексті.
 5. Складний тест на знання регулярних виразів.
 6. Приклади регулярних виразів.

Аліна Глазиріна

головний редактор блогу Inweb

Підпишіться і будьте в курсі!

Аліна пише про головні новини інтернет-маркетингу
Користувальницької угоди